Inzicht in klantbeleving: wat wil je weten?
Klantkijkers doet mee: 

Onderzoek naar klantgericht informeren via klantcases

Werkt jouw organisatie ook met referenties en klantcases op je website, in brochures en gesprekken? Dan is dit onderzoek interessant om te onthouden én deze aanbevelingen toe te passen:

“Ondanks de afwezige significante effecten van tekstperspectieven en het gebruik van de klantnaam of logo, levert dit onderzoek toch interessante inzichten op voor communiceren naar potentiële klanten van IT-bedrijven. Het onderzoek heeft namelijk inzichten opgeleverd voor een belangrijk communicatief middel in het oriëntatieproces van potentiële klanten, namelijk de klantcases. Hoewel het niet mogelijk is om de resultaten te generaliseren, wil de onderzoeker wel graag de volgende aanbevelingen doen voor klantcases op een website:

• De tendens van de scores op het imago (deskundigheid, betrouwbaarheid en klantgerichtheid) van een bedrijf en overtuigingen en intenties van lezers laat zien dat het loont om de informatie af te stemmen op de lezer. De scores voor de gedragsintenties van proefpersonen in dit onderzoek wijzen erop dat communiceren in een marketinggericht tekstperspectief het meest voordeel oplevert ten aanzien van de intenties tot een kennismaking en selectie als mogelijke IT-leverancier. In communicatie van het bedrijf naar potentiële klanten moet daarom in ieder geval informatie bevatten over commerciële voordelen van de IT-oplossing en voordelen voor (eind)gebruikers. Of het daadwerkelijk loont om ook marketing jargon in de communicatie actief toe te passen, is met dit onderzoek niet geheel duidelijk geworden. Naar aanleiding van enkele reacties op het onderzoek, valt op te maken dat jargon (vaktaal) voor lezers al gauw te veel is en beter beperkt kan worden tot een minimum.

• De tendens van de scores op het imago (deskundigheid, betrouwbaarheid en klantgerichtheid), overtuigingen en intenties laat zien dat het toevoegen van logo’s leidt tot positieve effecten op de overtuigingskracht van de informatie. Het is daarom aan te bevelen om het logo van de klant toe te voegen aan cases op een website.”

Bron:
Haan, de W. (2018). Beter afgestemd op de doelgroep, dus overtuigender? Een experimenteel onderzoek naar de effecten van tekstperspectieven en logo’s op de overtuigingskracht van klantcases van een IT-bedrijf (Scriptie). Verkregen van https://dspace.library.uu.nl

Noot: de letterlijk overgenomen tekst is hier en daar redactioneel gewijzigd en veralgemeniseerd.

Versterk de juiste beleving bij jouw klant

Tijd voor een gesprek?
Vraag een gesprek aan!
Waarom Mystery onderzoek?